Kırıkkale
YÜZÖLÇÜMÜ: 4.365 km²

NÜFUS: 349.396 (1990)

İL TRAFİK NO: 71

İLÇELER: Kırıkkale (merkez), Delice, Keskin, Sulakyurt.

İLGİ ÇEKİCİ YERLER: Balışeyh, Hasandede, Çarşı ve Küçük Şamil Camileri, Hasandede, Koçubaba, Şeyh Mustafa Karababa, Kazancıbaba,Şeyh Sadreddin ve Şeyh Türbeleri.

İl Kültür Müdürlüğü

Tel: (318) 224 25 74
Faks: (318) 224 25 55

Kültür Merkezleri

Tiyatro, konferans gibi etkinliklere yönelik 340 kişilik Salon
200 m²’lik Sergi Salonu
2 adet Sanat İşliği

Önemli Günler

Festivaller:

Karpuz Festivali
Hasandede Kasabası
Her Yıl Eylül Ayının Son Pazartesi Günü

Kültür ve Sanat Festivali
Merkez
21-27 Haziran

 • Bu yazı toplam 79 kez okunmuş.
 • Şu anda sizden başka 4 kişi okuyor.
 • Bu yazı bugün 6 kez okunmuş.
 • En son 2013 tarihinde okunmuş.
 • Etiketler : kırıkhanın çarşısının tresimleri, eskişehir keskin köyü, izmir aliağa maliye lojmanları, kırıkkale carsı goruntusu, kırıkkale sanayi mahallesi resimleri, elif gözüyukarı,

  Bu yazıyla ilgili TatilClub.org'da bulunan diğer yazılar


  67 Yorum

  yaa iğrenç olmuş ama kusura bakmayın biz bişey göremedik tam olarak biz de deliceliyiz pek sevmeyiz orayı ama yinede güzel yerler var şenol marketi çok severiz herkesi tanıyoruz cevap bekliyoruz en kısa zamanda

  elif didem
  24 Ağustos 2007 Saat 21:09 de demi?ki

  Umarım sözlerinizde ciddi değilsinizdir.Sizin mahallenin bakkalını ya da köşede yatıp kalkan tinerci çocuğu tanıtmak zorunda değiliz.
  Daha uygun kelimelerle ayrıntılı bilgi isteyebilirdiniz.

  Kırıkkale hakkında ayrıntılı bilgi:

  İlin Adı : Kırıkkale”nin adının, şehrin 3 km. Kuzeyindeki Kırıkköyü ile kendin merkezindeki Kaletepe”nin kısaltılarak birleştirilmesinden ortaya çıktığı söylenir. Bu ismin halk tarafından9 yakıştırıldığı kanaatı yaygın olmakla beraber bölgenin ismi Osmanlı arşiv belgelerinde, şimdiki haliyle Kırıkkal”a biçiminde geçmektedir.

  XVI. ve XVII. Yüzyıllarda, doğudan gelen çeşitli Türk aşiret ve cemaatlerinin Anadolu”da – bilhassa Orta Anadolu”da- iskan edildikleri bilinmektedir. Bunlardan “Oğuz, Oğuzhan” adı verilen büyük bir oymağın Ankara yakınlarında, o zamanki söyleyişiyle “Kırıkkal”a ” ya yerleştirildikleri belgelerde ifade edilmektedir.

  Yörükan taifesinden olduğu zikredilen Oğuz Oymağı, Anadolu”yu Türkleştirerek ve İslamlaştırarak, Türk vatanı haline getiren, aynı zamanda “Türkmen adıyla da bilinen büyük bir aşirettir. Bu durumda bölgenin adının en az 400 yıllık bir tarihe sahip olduğunu kabul etmek gerekir.

  Türklerden Önce : Yörenin çok eski bir tarihi geçmişi mevcuttur. Bugün Kırıkkale il sınırları içinde kalan bazı tarihi kalıntılar, ören yerleri ve höyüklerin varlığı ile bazı araştırma ve incelemelerde M.Ö. yıllara ait arkeolojik buluntulara rastlanması, Kırıkkale”nin coğrafi alanının ne kadar eski bir yerleşim sahası olduğunu gösterir.

  Keskin”e bağlı Ceritkale köyü yakınlarında kaya kabartmaları ve mağaradaki resimler; Göçbeyli ve Efendi köylerindeki höyüklerde ele geçen buluntular;yörenin, Hititlerin önemli yerleşim merkezig olduğunu göstermektedir. Yine Kırıkköy ile Kaletepe;Sulakyurt ve Delice İlçelerinin değişik yerlerinde Bizans ve daha eski dönemlerden kaldığı bilinen arkeolojik eserlere rastlanması da bu düşünceyi doğrulamaktadır.

  Ayrıca 1991 yılında bir Japon arkeoloji heyetinin Kırıkkale-Keskin bölgesinde yürüttükleri yüzey araştırmalarında, bölgede toplam 24 höyük ve 5 düz yerleşim yeri tespit edilmiştir. Düz yerleşim yerlerinden toplanan çanak-çömlek parçalarının çoğunun Roma ve Bizans çağına ait olduğu tesbit edilmiştir. Höyüklerden toplanan çanak-çömlek parçalarının da Eski, Orta, Geç Tunç ve demir Çağlarına ait olduğu anlaşılmıştır.

  Bu yöre milattan önceki dtönemlerden Hititklerden başka, Frigler, Etiler, Lidyalılar, Sümerler ve Galatlar gibi devlet ve toplumların idare altında kalmıştır.

  Türklerden Sonra : Malazgirt Zaferinin 1071”de kazanılmasından sonra Anadolu”nun kapıları Türklere açılmış, buralar hızlı bir şekilde Türk-İslam diyari haline getirilmiştir. İşte o dönemlerde Kırıkkale ili dahilinde bulunan bazı yerlerinde ilk fethedilen İslam beldelerinden olduğu görülmektedir.

  Türk ve İslam aleminin büyük mutasavvıfı ve evliyası Hoca Ahmet Yesevi”nin oğlu Haydar Sultan”da Anadolu”daki bu mücadelede de yer almıştır.

  Bu mücadelenin, Kırıkale”nin en yüksek dağlarından biri olan Behrek Dağı eteklerinde ve civarında Konur Kasabası, Haydar Sultan ve Halil Dede köylerinin bulunduğu mahallerde yapılmış olması kuvvetle muhtemeldir. Hatta Haydar Sultan”ın yaptığı savaşta, kafirlere esir düşerek, bugün aynı isimle anılan bu köydeki kuyuya hapsedildiği ve kabrinin de burada bulunduğu ve bu zatın Hoca Ahmet Yesevi”nin oğlu olduğu kaynaklarda geçmektedir.

  Diğer taraftan, Balışeyh ilçesinin de o döinemlerde, yani Anadolu”da ilk kurulan Türk yerleşim alanlarından olduğu bilinmektedir. Buradaki taştan yapılmış eski cami ve türbe Selçuklular tarafından 1121 yılında inşa edilmiştir.

  Aslında Kırıkkale bölgesi tarihini Ankara tarihiyle birlikte düşünmek, incelemek ve araştırmak uygun olur. Çünkü çok yakın olması nedeniyle buralar, eskiden beri Ankara”ya bağlı bir yöre olarak kalmıştır. Ankara”nın Türklerin eline ilk olarak 1073 yılında geçtiği dikkate alınırsa, Kırıkkale bölgesinin de- genel olarak- aynı yıllırda Türkleşmeye ve İslamlaşmaya başladığı kabul edilebilir. Bazı Haçlı seferleri sırasında buralar tekrar Bizanslıların eline geçmiş olmasına rağmen XII. Yüzyıldan itibaren Selçukluların hakimiyetine kesin olarak geçmiştir. Daha sonraki asırlarda Orta Asya”dan, Anadolu”ya göç eden Oğuz Türk boylarından pek çok aşiret ve cemaat Kırıkkale bölgesinde iskan edilerek, buralar bütünüyle Türk ve İslam diyarı haline getirilmiştir.

  Cumhuriyet Döneminde Kırıkkale : Bilindiği gibi Kırıkkale temelleri 1925”lerde atılan bir Cumhuriyet şehrimizdir. 70 Yıllık gelişmesi, büyümesi ve bugüne taşınması MKEK ile olmuştur. Kırıkkale”nin kurulduğu arazi Kırıkköyü arazileriydi. Kırıkköyü 1925”ten önce 12 hanelik küçük bir köy idi. Kaletepe ise 3-4 km.ötede, aslında bilinen anlamda bir kale olmayıp boz toprakların oluşturduğu bakımsız ve ağaçsız bir tepeydi. 1960 yılından itibaren ağaçlandırma çalışmaları başlatılmıştır.

  Kırıkkale şehrini ortaya çıkaran esas sebebin; 1921 yılında buralarda İmalatı Harbiye Fabrikası”nın kurulmasına karar verilmesi ve 1925 yılında top ve mühimmat fabrikalarının temellerinin atılmış olmasıdır. O tarihlerde Kırıkköyü”nün muhtarı olan Hüseyin Kahya ile Yahşihan köyü öğretmeni Hüseyin Avni Bey”in bu olaylarda yardımcı oldukları bilinmektedir.

  1925 yılında Top ve Mühimmat Fabrikası”nın temellerinin atılması, Kırıkkale”nin şehirleşmesinin çekirdeğini oluşturur. Aynı kuruma bağlı fabrika sayısı arttıkça personel ve işçi sayısı da artar. Görülmemiş biçimde nüfus artışı görülür. Yeni gelen işçilerin konutları ve halka halka mahalleler çevreye yayılır. Demiryolu, fabrikalarla yerleşim bölgesi arasında sınır oluşturulur.

  İlk aşamada, fabrikaların teknik ve idari personeli için yapılan sosyal tesisler ve az sayıda lojman da hemen tren istasyonu civarında yapılır. Fazla konut yoktur. Çünkü çalışanlar, yani işçiler askerdir ve kışlada kalırlar. Sonraları sivil işçilerin işe alınmasıyla konut bölgeleri genişlemiş burası kentin merkezi olmuş, İstasyon Mahallesi adını almıştır. Sanayi kesimine ait sosyal tesis ve işletmelerde aynı yerde genişleyerek Fabrikalar Mahallesi adını almıştır.

  1931-1941 yılları dönemi Kırıkkale”nin gelişmesinde ikinci aşamayı oluşturur. Hizmete açılan fabrika sayısı hızla çoğalmış, buna bağlı olarak da işçi ihtiyacı artmıştır. Kırıkköyünden ve çevre köylerden akın akın işçiler gelmiştir. Bu dönem şehre rastgele bir yerleşmenin de başladığı dönemdir. Bu dönemde 6 mahalle daha oluşmuştur. Ovacık, Yenidoğan, Hüseyin Kahya, Tepebaşı, Gürler ve Kurtuluş Mahalleleri, Devlet daireleri ve okulların bir bölümünün kurulma ve açılması bu dönemdedir

  1929”da Belediyelik, 1944 yılında da ilçe olan Kırıkkale, küçük bir kasaba görünümünü alır. Kentin bir sanayi şehri olarak öneminin artması ve artan nüfusun baskısıyla, Çallıöz, Güzeltepe ve Sanayi Mahalleri kurulmuştur.

  1945 ve 1950”lerdeki nüfus artışı ve hızlı göç olayı ile sadece yakın çevredeki köylerden değil; Orta, Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz bölgesi illerinden hızlı bir nüfus akışı olmuş ve Kırıkkale büyümüş ve gelişmiştir. 1955”lerde konut alanları Samsun Karayolu üzerine, kuzeye doğru taşmış ve doğya da genişlemiştir. Karyaka ve Kızılırmak mahalleleri de bu dönemde oluşmuştur.

  1960”lı yıllarda Kırıkköyü ve Yuva köyünü mahalleleri içine katan Kırıkkale, 1970”li yıllardan itibaren hızlı nüfus artışıyla birlikte mahallerini de artırmıştır. 1925”lerde 12 hanelik bir köyden 2001”de 25 mahalleli ve 205.208 nüfuslu bir yerleşim alanı ortaya çıkmıştır.

  admin
  24 Ağustos 2007 Saat 23:08 de demi?ki

  hazırlayanların eline sağlık gerçekten güzel olmuş tanıtım ve anlatım dili süper teşekkür ederiz

  mehtap
  31 Ağustos 2007 Saat 17:54 de demi?ki

  hazırlayanlarınn eline sağlıkk gerçekten harika olmuşş geneldee kırıkaleemizinn tarihh adınaa bi geçmişee sahipp olmadığıı bilinirr ancakk öle deilmişş teşekkürr ediorumm szlere…..

  özkan gözüyukarı
  10 Ekim 2007 Saat 22:14 de demi?ki

  slm lar bende kırkıkaleliyim slm lar olsun süpersiniz

  hayri
  10 Ocak 2008 Saat 14:15 de demi?ki

  gardaşlarım hepinizi tebrik ederim . çok cix olmuş

  LÜTFİ GÖZÜYUKARI
  01 Mart 2008 Saat 10:08 de demi?ki

  Saygı değer hemşehrilerim selamlar..

  çağla
  07 Mart 2008 Saat 23:49 de demi?ki

  MRH BENDE KIRIKKALELİYİM ANTALYADA YAŞIYORUM. GÜZEL BİR SİTE OLMUŞ HAZIRLAYANLARIN ELİNE SAĞLIK TEŞEKKÜR EDERİM. MEMLEKETİMİ ÇOK ÖZLEDİM ÖZELLİKLE ÇERİKLİMİ…

  ŞEYDA GÖZÜYUKARI
  11 Mart 2008 Saat 17:32 de demi?ki

  slm, bende istanbulda hemşireyim,memleketim kücük olduğu için pek sevilmiyor ama siz elinizden gelen cabalarla biseyler yapma gayretinde olduğunuz için tesekkürler…yapabileceğim birsey olursa çok sevinirim…………. iyi geceler birgül Z.

  birgül
  11 Mart 2008 Saat 22:56 de demi?ki

  selam ben ben kırıkkaleden sıte cok guzel olmus

  Furkan KAPLAN
  13 Mart 2008 Saat 15:52 de demi?ki

  slm benim canım kırıkkaleme.ben bursadayım ve malesef memleketimden ayrı olduğum için çok üzgünüm.KIRIKKALE’Yİ ÇOK SEVİYOOOORUUUMM..

  neşe albayrak
  04 Nisan 2008 Saat 10:09 de demi?ki

  selam millet ben kırıkklalede yaşıyorum sitemde sizleride görmek isterim sitemde iyi eğlenceler dilerim!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  abdulkadir şerbetçioğlu
  23 Nisan 2008 Saat 09:39 de demi?ki

  Gaziantep ten Kırıkkaleye sevgiler.

  İbrahim Gözüyukarı
  24 Nisan 2008 Saat 14:25 de demi?ki

  Hadi Bas Bakiyim Kırıkkalem…:)Senn Dağına Taşına Kurban…

  Kırıkkaleli
  15 Mayıs 2008 Saat 02:08 de demi?ki

  ben istanbuldan hayri herkesew slm yazın kırıkkaledeyim bekleyin

  hayri
  23 Mayıs 2008 Saat 18:52 de demi?ki

  Sakarya’dan tüm GÖZÜYUKARI ailelerine ve Kahraman Kırıkkale’ye sevgilerimi gönderiyorum.

  Erhan GÖZÜYUKARI
  02 Haziran 2008 Saat 11:41 de demi?ki

  Sakarya’dan tüm GÖZÜYUKARI sülalesine ve Kahraman KIRIKKALE’ye sevgilerimi gönderiyorum.

  Erhan GÖZÜYUKARI
  02 Haziran 2008 Saat 11:49 de demi?ki

  ben fatih gözüyukarı kırıkkaleden sevgiler antalyadaki tüm gözüyukarı ailelerini özledim selamlar öpüldünüz……………mülkiş te unutmaz

  fatih gözüyukarı
  16 Temmuz 2008 Saat 21:22 de demi?ki

  ben kırıkkaleden fatih gözüyukarı gözüyukarı petrol çalışanlarına sevgiler gönderiyorum sizleri çok seviyorum

  fatih gözüyukarı
  16 Temmuz 2008 Saat 21:25 de demi?ki

  TÜM GÖZÜYUKARI SÜLALESİNE SEVGİLER VE SLMLAR HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUZ ERAY&ÖZLEM

  ERAY ERBİL
  25 Temmuz 2008 Saat 14:01 de demi?ki

  ben fatih gözüyukarı kırıkkaleyi çok seviyorum antalyadaki gözüyukarı ailelerine selamlar gönderiyorum en büyük 71 lütfi gözüyukarı

  ERAY ERBİL
  29 Temmuz 2008 Saat 15:39 de demi?ki

  bütün fadılobası (küçük yaglı ) köylülerine selam ANKARA BABİL CAM BALKON

  emre gözüyukarı
  05 Ağustos 2008 Saat 16:15 de demi?ki

  BÜTÜN GÖZÜYUKARI SÜLALESİNE SEVGİLER SAYGILAR SUNARIM ERHAN ABİ UZUN ZAMANDAN BERİ GÖRÜŞEMİYORUZ HACI AMCAMA SELAMLAR FATİH GÖZÜYUKARIYADA TŞK. EDERİM BÖYLE BİR SİTE İÇİN GÖZÜYUKARI PETROL (NOKTA . VE ANTALYA) ESENTEPE TES. CALIŞANLARINA SELAMLAR ===ANKARA BABİL İNSAAT===

  EMRE GÖZÜYUKARI
  06 Ağustos 2008 Saat 15:14 de demi?ki

  gözüyukarılara selam emre senide çok seviyoruz sanada ankarada başarılar dilerim babana annene selamlar ellerinden öperim fatih gözüyukarı en büyük kırıkkale başka büyük yok sizlerin mesajları bizleri mutlu ediyor haydi kırıkkale…………………………

  fatih gözüyukarı
  12 Ağustos 2008 Saat 16:10 de demi?ki

  ben murat gözüyukarı kırıkkaleliyim ve burayı çok seviyorum vırrık cırrık olmasın kırıkkalede daha güzel olur yirik murattan sevgiler herkese bay………………

  murat gözüyukarı
  12 Ağustos 2008 Saat 16:13 de demi?ki

  çerikli-kırıkkale-ankara-gaziantep-antalya-sakarya da bulunan bütün gözüyukarı ailesine sevgiler saygılar

  HÜSAMETTİN GÖZÜYUKARI
  12 Ağustos 2008 Saat 21:23 de demi?ki

  herkeze selamlar kırıkkale spora başarılar en büyük kırıkkale

  YASİN GÖZÜYUKARI
  12 Ağustos 2008 Saat 21:26 de demi?ki

  özkan emmoğlu ne var ne yok kırıkkale de seni özledik istanbulda ne var ne yok hayatında başarılar dilerim seni çok seviyorum

  fatih gözüyukarı
  20 Ağustos 2008 Saat 17:01 de demi?ki

  nazlı gözüyukarı da kim çok merak ediyorum

  fatih gözüyukarı
  30 Eylül 2008 Saat 21:04 de demi?ki

  bu gün antalyaya abim murat gözüyukarının eşyasını yükledik tüm gözüyukarı çalışanlarına ve oktay gözüyukarıya teşekkür ederim hepsine sahip çıkıp götürdüğü için fatih gözüyukarı sizleri seviyorum

  fatih gözüyukarı
  10 Ekim 2008 Saat 23:26 de demi?ki

  tarih 10.10.2008 cuma hayatta başırılar dilerim gözüyukarı fatih ben kırıkkaleyi ve dayımı seviyorum petrol ofisi kırıkkale nokta temiz ortam ve güleryüzlü seçkin personeliyle tüm kırıkkalelileri bekliyoruz

  fatih gözüyukarı
  10 Ekim 2008 Saat 23:28 de demi?ki

  gözüyukarı ailelerine antalyadan selamlar

  ramazan gözüyukarı
  12 Ekim 2008 Saat 16:21 de demi?ki

  selamlar gözüyukarı ailesi istanbuldan emel…bu siteyi görünce çok mutlu oldum.hepinize kucak dolusu sevgiler.:))

  emel
  25 Ekim 2008 Saat 02:10 de demi?ki

  SELAMLAR SÜLALEME.. SİTEYİ YENİ GÖRDÜM.. FATİH ABİME TEŞEKKÜR EDİYORUMM… TÜM GÖZÜYUKARILARIN BURADA TOPLANMASI DİLEĞİYLE..

  ASLIHAN GÖZÜYUKARI
  10 Aralık 2008 Saat 15:02 de demi?ki

  herkesin ve tüm gözüyukarı ailesinin kurban bayramını kutlarım ayrıca tüm kırıkkale hemşerilerimin de

  fatih gözüyukarı
  11 Aralık 2008 Saat 14:42 de demi?ki

  slm ben cennet tüm gözüyukarı sülalesine slm hepinize kib kırıkkaleyede slm

  cennet
  21 Aralık 2008 Saat 20:39 de demi?ki

  haepinizi bekliyorum bu sitede özellikle has kırıkkaleli arkadaşlar bu siteye mesaj atın

  fatih gözüyukarı
  24 Aralık 2008 Saat 16:59 de demi?ki

  bütün gözüyukarı sülalesine sevgiler.istanbuldan herkese selam olsun.fatih yeter artık bizede yer bırak.

  emel
  27 Aralık 2008 Saat 16:11 de demi?ki

  slm gözüyukarılılara ve kırıkkaleye emre abi hani bize gelecektin ya

  cennet
  30 Aralık 2008 Saat 03:13 de demi?ki

  slm bende aydinseyh köy,ündenim harika olmus emeginize saglik

  suleyman tekin
  30 Aralık 2008 Saat 22:45 de demi?ki

  cennet abim yengeni işten cıkarttım hamile , uygun bı zaman gelcez inşallah bizim işler cok yogun

  EMRE GÖZÜYUKARI
  07 Ocak 2009 Saat 18:27 de demi?ki

  emel yer çok istediğini yaz ömer e selam istanbula geleceğim bir gün

  fatih gözüyukarı
  12 Ocak 2009 Saat 18:22 de demi?ki

  inşallah bekliyorum mns adresin varsa bana ulaş.fatih gözüyukarı.

  emel
  16 Ocak 2009 Saat 04:14 de demi?ki

  merhaba ben mülkiş tüm gözüyukarıları seviyor ve antalyaya selam gönderiyorum

  fatih gözüyukarı
  17 Ocak 2009 Saat 23:40 de demi?ki
  fatih gözüyukarı
  17 Ocak 2009 Saat 23:40 de demi?ki

  MÜKÜCÜM özledim hepinizi kucak dolusu sevgiler gönderiyorum.. sarı kafa süpersin :) )

  ASLIHAN GÖZÜYUKARI
  21 Ocak 2009 Saat 11:14 de demi?ki

  Çok büyük ve geniş olmakla gururduyduğum tüm gözüyukarı sülalesine selamlar. Gerçekten büyük bir aileyiz fakat bu büyüklüğü birbirimizi tanımamakla bertaraf etmiş bulunuyoruz. Temennim GÖZÜYUKARI soy ismini taşıyan herbir ferdin akrabasını tanımasıdır. GÖZÜYUKARI soy ismi Türkiye’de tek diyebileceğimiz bir soy isim .Akrabalarımı biraz daha duyarlı olmaya çağırıyorum . İSTANBUL’dan tüm GÖZÜYUKARI sülalesine ve ana vatan KIRIKKALE Çerikliye kucak dolusu sevgiler …
  Bekir GÖZÜYUKARI/İstanbul Maliye

  Bekir GÖZÜYUKARI
  25 Ocak 2009 Saat 00:00 de demi?ki

  aslı benim ömrümü yedin abime söyle ehliyet geçmiş daha sonra ki ayda gelecek

  fatih gözüyukarı
  27 Ocak 2009 Saat 17:56 de demi?ki

  ABİM babayı yedi ehliyeti alamıyacak öbür ay girecek

  fatih gözüyukarı
  27 Ocak 2009 Saat 17:57 de demi?ki

  Ben berkan kırıkkale´oturuyom ben en cok kırıkkaleyi seviyom ah bi oyun oynanacak yerde araba gecmezse cok güzel olacak ırmak benim köyüm orda hiç araba gecmiyo saklanbac,top,yerdenyüksek,11 50,kovalamac vb.gibi şeyler hep orda ırmakta oynanacak oyunlar kırıkkalede oynanıyo ama arabalar olmasa oynanacak.Ondan oynayamıyoz.Ben en cok kırıkkalemi seviyom.

  BeRKaN
  30 Ocak 2009 Saat 19:07 de demi?ki

  bırgun gelinde tunceliyi görün bekleriz

  şenol
  07 Şubat 2009 Saat 10:44 de demi?ki

  haydi gözüyukarılılar bu sitede sizleride bekliyorum yazışalım

  fatih gözüyukarı
  08 Şubat 2009 Saat 21:31 de demi?ki

  uzun aradan sonra herkese selamlar.Fatih bu sitenin ortağı oldun galiba.nereye baksam sen

  erhan gözüyukarı
  12 Şubat 2009 Saat 16:45 de demi?ki

  Fethiye’den Sakarya, Antep, Antalya ve memleketim Kırıkkale’ye selamlar…. Sizleri çok seviyorum gurbetlikl zor. Allah hepinizin yardımcısı olsun…

  Ayhan Gözüyukarı
  15 Mart 2009 Saat 13:20 de demi?ki

  bebek oldu yusuf arda tonbiş çok güzel allah olmayanada versin

  fatih gözüyukarı
  13 Nisan 2009 Saat 09:29 de demi?ki

  erayın da çocuk oldu melisa benimkinden üç gün önce

  fatih gözüyukarı
  29 Nisan 2009 Saat 21:42 de demi?ki

  ulan fatih senden kimseye yer kallmamış çocuğun hayırlı olsn feyzanında slmı war

  senol gözüyukarı
  07 Mayıs 2009 Saat 19:36 de demi?ki

  sizleri çok sewiorm bütün kırıkkaleye slmlar

  senol gözüyukarı
  10 Mayıs 2009 Saat 19:47 de demi?ki

  Bütün gözüyukarı ailesine ve çeriklide yaşayan tüm hemşerilerime selamlar saygılar…

  fikri gözüyukarı
  20 Mayıs 2009 Saat 18:20 de demi?ki

  fatih abi mrh… ya nerelerdesiniz hiç arayıp sormuyosunuz.. sizin mns ler neydi gönder bana… akşamlrı konuşalım nette. özledim hepinizi… ardayı görmek istiyorum… kesin babası gibi sarı kafadır :) ). erayda yazzsın mns ni.. herkese çok slm…

  aslıhan gözüyukarı
  25 Haziran 2009 Saat 22:51 de demi?ki

  VALLAHA BEN BUKADAR UZUN YAZIYI OKUYAMAM AYIPTIR SÖYLEMESI YAZI OKUMAYI SEVMIYORUM AMA BEN SIMDI BURSADAYIM AMA HIC SEVMIYORUM BURALARI KIRIKKALEYI COK ÖZLUYORUM İNŞ BIRGUN KIRIKKKALEYE DÖNNERIM

  FATMA
  01 Temmuz 2009 Saat 18:29 de demi?ki

  eray askere gitti manisa özledik onu ama allahın izni ile bitirip gelecek onu çok seven eniştesinden sevgiler allaha emanet ol

  fatih gözüyukarı
  15 Temmuz 2009 Saat 18:24 de demi?ki

  tüm gözüyukarı ailesine ankaradan slm biz bir bütünüz ayrılamayız

  ertugrul gözüyukarı
  13 Ekim 2009 Saat 08:16 de demi?ki

  Bütün Gözüyukarı Ailesine Ve Kırıkkale’li hemşerilerime Selam Olsun… Bu siteyi bende yeni gördüm geç bile kalmışım… Yapanların Eline sağlık… Herkese sevgiler ve saygılarımı sunuyorum…
  Leyla Gözüyukarı’nın Oğlu Recep…by!…

  Recep Aslıyüce
  25 Ocak 2010 Saat 13:41 de demi?ki

  81 VİLAYET VAR AMA KIRIKKALEM BİR BAMBAŞKA HERKESE SELAM OLSUN

  SERHAT BATTI
  28 Mart 2010 Saat 17:02 de demi?ki

  fatih abim bu aralar yoğun galiba siteye uğramaz oldu… eee çocuk olunca..

  aslı
  06 Ağustos 2010 Saat 23:06 de demi?ki

  aslıcığım yoğunum benzinlikten çıktım işlerle güçlerle çocukla falan derken eve bile zor uğruyorum artık neyse öpüyorum sizleri

  fatih
  09 Ağustos 2010 Saat 19:30 de demi?ki

  Yorum yapin

  ?sim (gerekli)

  E-posta (yay?nlanmayacak) (gerekli)

  Site